Fizik Eğitimi ve Öğretimi Kaynak Sitesi

Fizik Yaşamı Anlama Sanatıdır...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa 10.Sınıf 10.Sınıf Fizik Ders Notları 9.Sınıf Fizik 1.Ünite Dayanıklılık , Adezyon-Kohezyon Yüzey Gerilimi, Kılcallık, Plazma Ders Notu

9.Sınıf Fizik 1.Ünite Dayanıklılık , Adezyon-Kohezyon Yüzey Gerilimi, Kılcallık, Plazma Ders Notu

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 470
ZayıfMükemmel 

9.Sınıf Fizik 1.Ünite Dayanıklılık , Adezyon-Kohezyon Yüzey Gerilimi, Kılcallık, Plazma  Ders Notu

sınıfta öğrenciler maddeleri hâllerine göre dört sınıfa ayırdılar, maddelerin ortak ve

ayırt edici özeliklerini açıkladılar, katı ve sıvı maddelerin hacimlerini ölçüp yoğunluklarını

hesapladılar.

Maddenin dört hâli ile ilgili ilköğretimde ve 9. sınıfta işlenmeyen konular 10. sınıfta

işlenecektir. Bu ünitede katı, sıvı, gaz ve plazmalar ile ilgili verilen konu ve kavramlar,

öğrencilerin dikkatini çekeceği düşünülerek fizik programına ilk defa dahil edilmiştir. Madde

hâllerinin temel özelikleri bu üniteyle bitecektir. Önümüzdeki yıllarda katı, sıvı ve gazlarda

basınç ile madde ve ısı ilişkileri verilecektir.

B. Ünitenin Amacı

Bu ünitede öğrencilerin katıların uzunlukça belli bir oranda büyütüldüğünde kesit

alanları, yüzey alanları ve hacimlerinin kaç kat büyüdüğünü hesaplamaları, canlıların çeşitli

özellik ve ihtiyaçları ile bu değerler arasında ilişkilendirmeler yapmaları, sıvılarda adezyon,

kohezyon, yüzey gerilimi ve kılcallık olaylarını tanımlayıp güncel olaylarla ilişkilendirmeleri,

bir gaz olarak atmosferin nasıl oluştuğunu açıklayabilmeleri beklenmektedir. Soğuk ve sıcak

plazmayı örneklerden yola çıkarak tanımlayabilmeleri beklenmektedir.

C. Kavramları Vermek İçin Kullanılabilecek Yaşamdan Örnekler (Bağlamlar)

Kazanımlar en az bir bağlamın parçası olarak verilecek yani bağlamda kavram anlam

kazanacaktır. Fakat ideali aynı kavramın birden fazla bağlam içerisinde verilmesidir.

a. King Kong gerçek olabilir mi?

b. Su damlacıklarının şekli ve yağmur yağarken penceredeki hareketleri

c. Soğuk ve sıcak çorbanın tadı ve yüzeyinin değişimi

d. Bitkilerin yerden sıvı alması

e. Tavanda ve suda yürüyen böcekler

f. Atmosferin yapısı ve oluşumu

g. Floresan lambalar ve sokak aydınlatılmasında kullanılan gaz lambaları

h. Kuzey ve güney kutup ışıkları (Aurora borealis ve aurora australis)

D. Öğrenilecek Bilimsel Kavramlar

a. Bir oranda büyültme veya küçültme

b. Yapışma ve birbirini tutma

c. Yüzey gerilimi

d. Kılcallık

e. Plazma

1. Katılar ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Varlıkların en ve boyca belli bir oranda büyütülmesi veya

küçültülmesi durumunda kesit alanları, yüzey alanları,

hacimleri ve kütlelerinin hangi oranda değişeceğini hesaplar

(PÇB-1.b, 3.a-e; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e, 5.c; TD-1.h,k,l).

1.2. Canlıların çeşitli özellik ve ihtiyaçlarını, yüzey alanlarının

kütlelerine veya hacimlerine oranı ile ilişkilendirir (PÇB-3.a-e;

BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e).

2. Sıvılar ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1 Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını

örneklerle açıklar (PÇB-1.b,f, 2.a,e,f, 3.a-e; BİB-1.a-e,2.a-c,

3.a-c, 4.a-e).

2.2 Yüzey gerilimini örnekler vererek birbirini tutma ile açıklar

(PÇB-1.b,f, 2.a,e,f, 3.a-e, 5.c; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e).

2.3 Kılcallık olayını örnekler vererek yapışma ve birbirini tutma

ile açıklar (PÇB-1.b; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e).

3. Gazlar ve plazmalar ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Atmosferin oluşumunu, havayı oluşturan moleküllere etkiyen

yer çekimi kuvveti ve güneş enerjisi ile etkileşmelerini

kullanarak açıklar (PÇB-1.b, 3.a-c; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.ae).

3.2. Soğuk ve sıcak plazmaya örnekler verir (PÇB-1.b; FTTÇ-1.j,l;

BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e; TD-1.a,b,d).

 


Perşembe, 07 Kasım 2013 15:30 tarihinde güncellendi