Fizik Eğitimi ve Öğretimi Kaynak Sitesi

Fizik Yaşamı Anlama Sanatıdır...

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Fizik Dosyaları Genel Fizik Makale 2013-2014 FİZİ DERSİ SENE BAŞI ZÜMRESİ

2013-2014 FİZİ DERSİ SENE BAŞI ZÜMRESİ

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 13
ZayıfMükemmel 

DOSYAYIBURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

 

 2013-14 sene başı 1. fizik zümresi

2013-2014 ÖĞRETİM YILI

ÜMRANİYE ASİYE AĞAOĞLU ANADOLU LİSESİ

1. DÖNEM FİZİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI

TUTANAĞI

 

 

TOPLANTI TARİHİ               : 09.09.2013             

TOPLANTI SAATİ                 : 11:00

TOPLANTI YERİ                   : Öğretmenler odası

TOPLANTI NO                      : 1

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. 1.        Açılış ve  yoklama,
 2. 2.        Milli Eğitim Temel Kanununun okunup incelenmesi,
 3. 3.        Fizik dersinin müfredat programlarının gözden geçirilmesi,
 4. 4.        Atatürk İlke ve İnkılapları’nın derslere yansıtılması hususu,
 5. 5.        Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin gözden geçirilmesi,
 6. 6.        Ödev, proje ve seminer yönetmeliğinin gözden geçirilmesi (yazılı yoklama, sözlü ve yıllık ödevlerin tespiti)
 7. 7.        Derslerde uygulanacak yöntem, teknik ve laboratuarın kullanılması ile yapılacak deneylerin belirlenmesi,
 8. 8.        Başarıyı artırıcı ders içi ve ders dışı etkinlikler,
 9. 9.        Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği ve ortak çalışmalar,

10.    Yazılı yoklamalar için çalışma takvimindeki tatillerin tespiti,

11.    Yaz tatili süresinde Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen genelge ve yönetmeliklerin

incelenmesi,

 1. 12.      Genel değerlendirme (geçmiş yıldaki toplantılarda alınmış kararların sonuçları),
 2. 13.      Dilek ve temenniler,

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (ALINAN KARARLAR VE KONUŞMALAR)

 

 1. 1.         Öğretmen arkadaşlarla alınan kararla zümre başkanlığına Ahmet ÖZTÜRK seçildi. Ahmet ÖZTÜRK' ün  iyi dilek ve temennileriyle toplantı açıldı. Zümre öğretmenlerinin eksiksiz olduğu tespit edildi.
 2. 2.         1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gözden geçirildi, genel ve özel amaçları özenle incelendi, öğrencilerin söz konusu kanun amaç ve ilkelerine göre yetiştirilmesi gereğinin önemi üzerinde durularak Ulusumuzun bizlere emaneti olan gençlerimizin, standartları Atatürk tarafından belirtilmiş olan çağdaşlık çizgisinin üzeri bir medeni hayat düzeyini yaşamaları için, kendilerine en güzel referans teşkil edecek öğretmenlerinin, gerek mesleklerine ilk başladıklarında ettikleri yeminlerinde ve Anayasamızda ifade edilen, Atatürk milliyetçiliğine, Onun ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı birer

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmalarının, gerekse yaşadıkları hayat tarzı ile öğrencilerimize örnek olmalarının önemi üzerinde duruldu.

 

 

 1. 3.         Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının; 01.02.2013 tarih, 10 sayılı kararı: Talim Terbiye Kurulunun 11/10/2007-168; 03/06/2008-135; 26/12/2008-288; 11/09/2009-152 tarihli ve sayılı kararları ile kabul edilen Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programlarının 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 9’uncu sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması kararlaştırılmıştır.Yıllık planlardaki müfredat programlarının bir kere hazırlanıp bir yıl uygulanacağı ilkesinden hareketle ilgili değişikliklerin titizlikle takip edilip bu konularda hata yapılmaması gerekliliğinin üzerinde duruldu.

Neşever GÜR Yıllık planlar hazırlanırken geçmiş yıllardaki deneyimlerimizden yararlanmamız gerektiğini belirtti. Yıllık planlar hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı.

a)       Konular ay ve haftalara dağıtılırken çalışma takvimine göre konuların kapsam ve ağırlığının uygun zamanlamaya uymasına dikkat edilecek,

b)    Konular müfredat programından alınacak,

c)    Konuların varsa özel amaçları belirtilecek,

d)   Yazılı sınavların yapılacağı tarihler yıllık planda belirtilecektir.

e)   Yıllık planlar;2551 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan MEB lığı Eğ.Öğ.Çalışmalarının   planlı yürütülmesine ilişkin 30.07.2003 Tarih, 226 sayılı yönergesi ,2089 sayılı tebliğler dergisinden planlamaya ilişkin açıklamalar,2359 sayılı

tebliğler dergisinden Fizik Müfredat programı, 2104 ve 2212 sayılı tebliğler dergilerinden Atatürk İlke ve İnkılaplarının öğretilmesi konularından yararlanarak hazırlanacaktır.

Çiğdem AYDEMİR: Fizik dersinin amaçlarına ulaşabilmesi için belirli planlama doğrultusunda gerekli şartların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla müfredat programlarında aşağıdaki değişikliklerin oluşturulması kararlaştırıldı.

Denge ,moment ve ağırlık merkezi konularında basit makineler geçtiği için; basit makineler konusu kuvvet konusundan sonra işlenecek,

  4.      Atatürk İlke ve İnkılaplarının derslere yansıtılması konusunun 2104-2212- sayılı  tebliğler dergilerindeki ilgili

bölümleri yeniden incelenerek tekrar ele alındı. Söz konusu dergilerin belirttiği esasların yıllık planlarda temel başlıklar halinde, günlük planlarda 2104 sayılı tebliğler dergisindeki açıklamalar ışığında ayrıntılı olarak işleneceği fizik dersi zümre öğretmenler kurulu başkanı tarafından hatırlatıldı.

a)Atatürk’ün “Bilim ve Teknik için sınır yoktur.” özdeyişinin günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek, anlamının büyüklüğü ve öneminin üzerinde durulmasına.

b)Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişinin bilimin hızla değiştiği çağımızda etki alanının öneminin açıklanmasına.
c)Atatürk’ün bilim ve fen’e, fennin  uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutkundaki  “Hakiki rehberimiz ilim ve fen olacaktır.”sözü üzerinde durulmasına.
d)Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünün anlamı belirtilerek, Atatürk’ün Fen ve teknikten soyutlanmayan hava gücüne dolaylı olarak bu gücün dayandığı fen ve tekniğe verdiği önemin açıklanmasına.
e)Atatürk zamanında kurulan fabrikaların ve fen kuruluşlarının; O’nun, fen ve tekniğe verdiği önemin açık bir kanıtı olduğunun belirtilmesine.
f)Osmanlı Devleti döneminde kullanılan arşın ,dirhem, okka,endaze gibi uzunluk ve ağırlık ölçü sistemleri yerine daha kolay kullanılan uluslar arası ölçü sistemlerinin kullanılmasının Atatürk’ün emri ile gerçekleştiğinin açıklanmasına.
g)Fen bilimlerinin öğretiminde  kullanılan  yüzlerce  anlaşılması  zor  Arapça, Farsça ve Osmanlıca terimlerin;  Atatürk’ün  direktifleriyle  Türkçeleştirildiğinin  anlatılmasına  ve  aradaki  büyük  öğretim kolaylığına öğrencilerin dikkatinin çekilmesine            karar verildi.

 

       Atatürkçülük  konuları  ve  sunulma zamanları:

KONULAR HAFTA
 

Atatürk’ün gençliğe güveni

Atatürk’ün bilim ve tekniğe verdiği önem.
“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” özdeyişi.     .
“Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir”
“İstikbal Göklerdedir”

Ölçü ve birim sistemlerinin değiştirilmesi.
“İstikbal Göklerdedir”.

Atatürk’e göre çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma
Atatürk ve Ulusal egemenlik
Bilimsel görüşün ve Atatürk İlkelerinin uygulanmasının önemi
Atatürk’ ün gençlik hakkındaki görüşleri

 Eylül          2 Ekim          1.
Ekim          4.
Kasım        2. Aralık         3.
Aralık         5.

Mart          1.
Nisan         2. Nisan        3.

Mayıs        2

Mayıs        3

Mayıs        4 

Atatürkçülük ile ilgili. özdeyiş ve konuların belirtilen haftalarda açıklanması kararlaştırıldı ve ünitelendirilmiş yıllık planlara yazıldı. Kaynak kitap olarak okulumuz kütüphanesinde bulunan ansiklopedi dergi ve ek listede adları yazılı kitaplardan yararlanılması için konulara yeri geldikçe kitap adı ve sayfa numarasının da verilmesi.Düzenlenen ders ve kaynak kitap listesinin panoya asılması kararlaştırıldı. Atatürk İlke ve İnkılaplarının  belirli gün ve haftalarda konuların özelliğine göre yer verilmesi gerektiğini belirtti. Atatürk’ün

Fen Bilimlerine ilişkin özdeyişlerine uygun fırsatlar yaratılması ve işlenen bu konuların sınıf defterlerine yazılması kararlaştırıldı.

 

5.      Eğitim-Öğretim dönemi içinde ve sonunda bir hataya meydan vermemek için 2438 ve 2460 sayılı tebliğler dergilerinden, 2529 sayılı tebliğler

dergisinden sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin en son düzenlenmiş hali, zümre başkanı tarafından okunarak yönetmelik gözden geçirildi.

Değişiklikler hatırlatıldı.

Hatalık ders programında iki saatlik derslerin ardışık saatlere konulmasına karar verildi.

 

 

6.    2300 sayılı tebliğler dergisinden ve 20336 sayılı resmi gazeteden ödev yönetmeliği okundu ve incelendi.

6.   a)Yazılı sınavlarda:
•    Kısa cevaplı çok soru sorulması esasına uyulması,
•    Soruların metin ve problemlerden oluşması,
•    işlenen konuları kapsaması,
•    Soruların bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme seviyelerinde olmak üzere, değişik öğrenme seviyelerini ölçecek nitelikte olması,
•    Cevap anahtarlarının önceden hazırlanıp puanlanması,
•    Sınav kağıtları değerlendirildikten sonra tespit edilen genel hatalar ile yapılamayan soruların üzerinde durulması,
•    Yazılı sınavların pedagojik esaslar doğrultusunda programlanması,
•    Yazılı sınavların bir ders saatinde yapılması,
•    Ortak sınav ve ortak testler yapılması,

•    Lise-1,Lse-2 , Lse 3. sınıflarda 2 ( iki) yazılı ve Lise-4. sınıflarda 3 ( üç) yazılı yapılması kararlaştırıldı.
b)Sözlü sınavlarda:

•    Sözlü sınavlar için ayrı bir ders saati ayrılmayarak öğrencinin sınıf içi etkinlikleri, derse hazırlıkları ve ders değerlendirme sorularına verdikleri yanıtlara göre sözlü notu verilmesi,
•    Sözlü notu verilmesi için dönem sonunun beklenmemesi ve verilen sözlü notlarının anında öğrencilere duyurulması,
•    Başarısız öğrencilere daha çok söz hakkı verilerek daha fazla sözlü notu almalarının sağlanması,                                                                                                                       
•    Sözlü notlarının (+) veya (-)’ ler şeklinde ya da bunların bileşkesi şeklinde değil, notla belirtilmesi,
•    Öğrencilerin grup halinde sözlü yoklama  için tahtaya kaldırılmaması,

•    Lise-1,Lse-2 , Lse 3. ve Lise-4. sınıflarda zümre öğretmenlerinin girdiği seçmeli dersler dışındaki her dersten 2(iki) sözlü verilmesi kararlaştırıldı.

 

Geçmiş yıldaki zümre öğretmenler toplantılarında takip edilen yöntem ve tekniklerin nasıl ve ne şekilde uygulanabileceği tartışıldı. Etkin takrir, soru-cevap, tümdengelim, tümevarım, deney, grup çalışması, laboratuarın mevcut imkanlar çerçevesinde kullanımı,  öğrenci etkinliği için ön hazırlığın teşviki, işlenen konuların ders saati sonunda son beş dakikalık sürede özetlenmesi gereğine, konular arası bağlantının sürekli sağlanmasına, ağırlıklı konulara dayalı soruların çıkarılıp olayların neden-sonuç ilişkisi üzerinde öğrencilerin yorum yapabilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Ahmet ÖZTÜRK: Ödev Yönetmeliği esaslarına bağlı kalarak dönem içinde sınıf içi ve sınıf dışı çalışmaların sözlü notu ile değerlendirilmesi başarının artmasına neden olacaktır.

 

    Ödevlerin öğrenciyi araştırmaya sevk edecek yönde ve kaynakların belirtilerek verilmesi ve zamanında toplanması bunların öğrenci sorumluluğunu geliştirici yönlerinin bulunması nedeniyle, en az yazılı yoklama notları kadar önemli olduğu bir defa daha teyit edildi.

Çiğdem AYDEMİR: Dönem içerisinde verilecek ödevlerin konuları genel olarak ;

a)       Her çeşit alet yapmaları(Mekanik,elektrik,elektronik,optik)

b)       Öğrenciler ilgilerini çeken konular varsa o konularda çalışarak, çalışmalarını rapor haline getirmeleri,

c)        Daha iyi daha derin araştırma yaparak daha çok öğrenmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerin zorlandıkları konularda  problem araştırmaları ve bunları sınıfta çözmeleri,

d)       Ödevlerin ders öğretmenleri ile öğrenciler arasında belirlenecek bir proje çalışması şeklinde olması,

e)       9. Sınıflarda ödevlerin proje-deney-düzenek çalışması şeklinde verilmesi diğer sınıflarda ise öğretmenin takdirine göre ödev verilmesi, proje ödevlerinin yıl sonunda okul idaresiyle işbirliğiyle Bilim Şenliği adı altında sergilenmesi

f)         Ödevlerin değerlendirilmesinde birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla değerlendirme planının aşağıdaki gibi yapılması kararlaştırıldı.

 

            ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  

    1-Plan ve şekiller ......................................   20 puan

    2-Araştırma, kaynaklarından yararlanma ....10 puan

    3-İfadenin düzgünlüğü ve anlaşılırlığı ..........30 puan

    4-Vardığı sonuçtaki isabet ve doğruluk ....... 30 puan

    5-Ödevin zamanında hazırlanıp teslimi .......10 puan

 

Çevre şartları göz önüne alınarak, öğrencilerden yaratıcı gücünü ortaya çıkaracak proje ve seminer çalışmaları konularının öğrencilerle birlikte tespit edilmesi kararı alınarak, yapılacak çalışmalara azami önem verilerek mutlaka sonuçlandırılmasının önemi üzerinde duruldu.

 1. Neşever GÜR:

Aynı ders öğretmenleri arasında yöntem ve teknik yönünden birlik sağlanması,bu amaçla öğretmenler arasında günlük ders planları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmalı,konuların işlenişinde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin belirlenip verilecek örnek ve uygulamaların nitelik ve niceliklerinin tartışılarak ortak bir uygulamaya gidilmesi gerektiğini belirtti.

Müfredat programına bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca  kabul edilmiş olan ders kitaplarının, her öğrencinin maddi gücü imkanlarınca alınmasına karar verildi. Ayrıca ders kitaplarının yanında üniversite hazırlık kitaplarından da yararlanılmasına karar verildi. Yazı tahtasının düzenli kullanımına, şekil ve şemaların renkli kalemlerle çizilmesine ve düzenli olarak ders esnasında dersi derste öğrenmek gayesiyle kitapların yanlarında bulundurulmasının takibinin yararlı olacağı görüşü benimsendi.

 

     8.     Çiğdem AYDEMİR

 

Ders içinde sınıfın çok dikkatli gözlenmesinin derse soru çözme kapsamında tüm öğrencilerin homojen katılımına her öğrenciye söz verilip onların devamlı derste aktif ve ilgili tutmaya özen gösterilmesinin yararı üzerinde durdu. Ders dışında öğrencilerin grup çalışmasının, günlük çalışma alışkanlığı kazandırmanın faydalarını belirtti. Her an yanında öğretmenini bulamayan öğrencinin grup çalışmalarında arkadaşlarından da yararlanmasının önemini vurguladı.

              Neşever GÜR

Okullarda fizik dersinde başarının olumlu yönde gelişimini sağlamak için; başarıyı etkileyen genel ve özel şartlar değerlendirilmeli, olumsuzlukların sebepleri tartışılarak bazı çözüm önerileri üretilmelidir.Bu nedenle;

a)       Öğrencilere ders çalışma planlarında  rehberlik yapılarak verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarının sağlanması,

b)       Çalışmayı alışkanlık haline getirmemiş öğrencilerin aileleriyle işbirliği yapılarak çalışmaya yönlendirilmeleri,

c)        Derslerin daha aktif ve ilgi çekici olması için laboratuar çalışmalarına daha çok yer verilmesi,

d)       Seviyelerine uygun problem çözümü ile alıştırma yapmalarının sağlanması,

e)       Pratik uygulamalar yapılarak düşünme gücünün artırılması,

f)         Öğrencilerin fizik dersini başarabileceklerine dair güven verilerek dersi sevmeleri ve dersten kopmamalarının sağlanması,

g)       Öğrencilerin derslere hazırlık yaparak gelmeleri için işlenecek konunun önceden belirtilmesi gerekir.

h)       Ders kitabı dışında öğrencilerin yararlanacağı kitaplar kendi isteklerine bırakılmalı.Bu kaynak kitaplarda aranması gereken  özellikler hakkında bilgi verilmelidir.

i)         Fen Bilimlerinde güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Bilim ve Teknik” dergisi tavsiye edilmelidir.

j)         Deney ve proje çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerin çalışmalarına destek olunması,bunların laboratuar imkanlarından yararlanmalarının sağlanması,konu ve kaynak konusunda yardımcı olunması.

k)        Eğitim Öğretim Yılının 2. Hafatası 9,10,11,12. Sınıflarda Günümüzde fizik biliminin gelişmesi Büyük patlama Atom altı parçacıklarla ilgili bilgi verilecektir.

 

l)         Her konu bitiminde; konuyla ilgili pratik düşünebilme yeteneklerinin ve test sorusu çözebilme özelliklerinin geliştirilmesi için  test uygulamasının yapılması gerektiğini belirtti.

 

9.    Ahmet ÖZTÜRK:  Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin okul ve öğrenci başarısı üzerine etkilerinden söz etti. Okul öğretmenleri arası diyalog ve iletişimi güçlendireceğinden öğrencilerin soru ve sorunlarını o konunun uzmanı öğretmenle görüşmesinin tek ders öğretmenine bağlı kalmamasının öz güvenlerini ve başarılarını geliştirici yönde etkilerinin olduğunu belirtti.

             Çiğdem AYDEMİR: Matematik öğretmenleriyle “Üslü ve Köklü Sayılar,Trigonometrik Fonksiyonlar,Diziler ve seriler” konularında, Türk       Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile “Anlaşılır cümle kurma ,Okuduğunu anlama yöntemleri” konularında ve Kimya öğretmenleriyle “Atom’un yapısı ,İyonların oluşumu,Elektron yörüngeleri,Elektronların enerji seviyeleri ve orbitallere dağılımı” konularında işbirliği yapılmasının fizik dersinin diğer derslerin desteğinde yürütülmesi ve başarının artırılması açısından önemlidir.

 

 1.  Çalışma takvimi incelenerek tatil günleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:              Yıllık planlar yapılırken bu çizelgeden yararlanılacaktır.

 

AYLAR MESAİ HAFTALARI

TATİLLER

EYLÜL                            2  
 

EKİM

5

 

 

15,16,17,18  Ekim 2013 Salı,, Çarş., Perş.,Cuma tam gün  (Kurban Bayramı)

 

29  Ekim 2013 Salı tam gün  (Cumhuriyet Bayramı)KASIM

4

,ARALIK

4

  

 

OCAK

4

 

 

1 Ocak 2014 Çarş. (Yılbaşı  tatili)

 

24 Ocak-10 Şubat 2014 (Yarıyıl tatili)ŞUBAT

3

 MART

4

  

 

NİSAN

5

23 Nisan 2014 Çarş.

 

(Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) 

MAYIS

4

 

 

1 Mayıs 2014 Perş. (Bahar Bayramı)

 

19, 20 Mayıs 2014  Pazartesi, Salı

(Gençlik ve Spor Bayramı) 

HAZİRAN

2

13 Haziran 2014  Cuma

 

(Öğretim yılının son günü) 

MESAİ GÜNLERİI.DÖNEM95 gün I.DÖNEM90 günTOPLAM185 gün      

 

 

 1.    Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan tebliğler dergilerinden fizik dersi ve diğer idari konuları ilgilendiren yönetmeliklerin takibi için yaz tatili döneminde yayınlanan genelgeler okundu.

Lise 1,2 ,3ve 4. sınıf Fizik Dersi müfredatı Millî Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumları

            haftalık ders çizelgelerinde yer alan derslerin uygulanışına  yönelik 2575 sayılı TD. de yapılan açıklamalar doğrultusnda aşağıdaki gibi      değiştirilmiştir. Yıllık planların bu açıklamalar doğrultusunda hazırlanması gerektiği Çiğdem AYDEMİR tarafından önemle belirtilti.

     

  

 • Haftalık ders çizelgeleri,

 

Fizik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun

SAYI: 124 TARİH: 14.08.2012 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinde Değişiklik Yapılması

26.08.2011 tarihli ve 130 sayılı Kararı : Öğrenciler tarafindan 10, 11 ve 12. sınıflarda 2 saatlik fizik dersi seçildiğinde, Başkanlığımızın web sayfasında yayımlanan fizik dersi 10, 11 ve 12. sınıf öğretim prograınlarında mavi renkle yazılmış ve önüne *simgesi konulmuş kazanımlar işlenmeyecektir. 10 ve 12. sımfta 3 saatlik, 11. sınıfta 4 saatlik fizik dersi seçildiğinde ise ilgili sınıfin öğretiın programının tamamı işlenecektir, İlgi (0 Kurul Kararı ile yeniden düzenlenen Fizik Dersi Oğretiın Programı 9, 10 ve 11. sınıflarda 2011-2012 Oğretiın Yılı’ndan, 12. Sınıflarda da ise 2012-2013 Oğretim Yılı’ndan itibaren uygulanacaktır.

Yapılan değişiklikler Fizik Dersi Öğretim Programı’nın “Fizik Öğretimi Programında Yapılan Değişiklikler” adlı 5. bölümde yer almaktadır.

               

 

 

YENİ MÜFREDAT PROGRAMI

9. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Temel düzey olan 9. sınıf fizik dersi öğretim programı fen bilimleri dersi öğretim programının

devamı niteliğindedir. Bu programın en genel amacı bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Temel düzey olan 10. sınıf fizik dersi öğretim programı 9. sınıf fizik dersi öğretim programının

devamı niteliğindedir. Bu programın en genel amacı bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesidir. 10. sınıf fizik derslerinde öğrenciler yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları olayları ve problemleri bilimsel bilgiler ışığında açıklayabilmeli, yorumlayabilmeli ve çözümler üretebilmelidir. 10. sınıf fizik derslerinde öğrencilerin detaylı matematiksel işlemlere girmeden fizik bilimi içinde yer alan basınç, kaldırma kuvveti, elektrik, manyetizma, dalgalar ve optik ile ilgili temel kavramları anlamlandırmaları hedeflenmektedir. Temel düzey fizik derslerinde öğrencilerin sadece zihinsel alanda bir gelişim sağlamaları değil, aynı zamanda duyuşsal ve psikomotor alanlarda da ilerlemeleri sağlanmalıdır. Fiziğin günlük hayatla ilişkisi kurularak fiziğin sınıf dışına taşınabileceği ve etrafımızda gerçekleşen olayları açıklayan bir bilim dalı

olduğu anlayışı geliştirilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İleri düzey olan 11. sınıf fizik dersi öğretim programı temel düzey fizik derslerinin devamı niteliğindedir. Bu programın amacı bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesinin yanında öğrencilerin üniversite eğitiminde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri de kazanmalarıdır. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerin temel düzeyde yapılandırmış oldukları kuvvet, hareket, elektrik ve manyetizma ile ilgili kavramları derinleştirmeleri ve detaylı uygulamalar yapmaları amaçlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

12. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İleri düzey olan 12. sınıf fizik dersi öğretim programının amacı bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesinin yanında öğrencilerin üniversite eğitiminde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri de kazanmalarıdır. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerin temel düzeyde yapılandırmış oldukları kuvvet, hareketle ilgili kavramları derinleştirmeleri ve detaylı uygulamalar yapmaları amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin dalga mekaniği, atom fiziği ve modern fizikle ilgili temel kavramları da anlamlandırmaları hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neşever GÜR 2013 – 2014 Öğretim 9. sınıflardan itibaren kademeli olarak uygulanmak üzere yapılmış olan müfredat programı değişikliklerinin incelenmesi gerektiğini belirtti.
Çiğdem AYDEMİR Yeni Fizik Programının incelediğini belirtti. Ayrıca yeni Fizik Programı hakkında öğrencilere bilgi verilmesi gerektiği görüşüne varıldı.

 

       
   

 6. Yıldızlardan Yıldızsılara (Kuazarlar)

 • • Yıldızlar
 • • Yıldızların Sınıflandırılması
 • • Gökadalar
 • • Yıldızsılar
 • • Evrenin Yaşı ve Genişlemesi

 

12. SINIFLARDA;

1. Madde ve Özelikleri

 • • Isıl denge
 • • Isı yayılımı
 • • Isı alışverişi
 • • Basıncın hâl değişimine etkisi
 • • Basit harmonik hareket
 • • Geri çağırıcı kuvvet

3. Elektrik ve Elektronik

 • • Değişken akım
 • • Doğru akım
 • • Sığa
 • • Transformatör
 • • Elektriksel geçirgenlik
 • • Dielektrik
 • • Elektromanyetik indükleme

4. Dalgalar

 • • Işığın düzgün ve dağınık
 • • Yansıması
 • • Düz ayna
 • • Yansıma yasaları
 • • Görüş alanı
 • • Çukur ve tümsek aynalar
 • • Eğrilik yarıçapı
 • • Işığın kırılması
 • • Kırma indisi
 • • Snell yasası
 • • Görünür derinlik
 • • Işığın renklerine ayrılması
 • • Tam yansıma
 • • Sınır açısı
 • • İnce ve kalın kenarlı mercekler
 • • Miyop, hipermetrop, astigmat
 • • Merceklerde yakınsama
 • • Açısal büyütme
 • • Renk
 • • Seçici yansıma

• Seçici soğurma

 • • Renk filtreleri
 • • Ana ve ikincil renkler
 • • Zıt ve tamamlayıcı renkler
 • • Elektromanyetik dalga
 • • Elektromanyetik tayf
 • • Elektromanyetik dalgada
 • Doppler olayı
 • • Polarizasyon
 • • Işıkta kırınım
 • • Huygens ilkesi
 • • Optik aletlerin ayırma gücü
 • • Aydınlık ve karanlık saçaklar

 

 

10. SINIFLARDA;

1. Madde ve Özelikleri

 • • Katılarda Boyutlar Arası İlişkiler ve Dayanıklılık
 • • Sıvılarda Kılcallık ve Yüzey Gerilimi
 • • Gazlar ve Plazmalar

2. Kuvvet ve Hareket

 • • Kuvvet ve Özellikleri
 • • Dengelenmiş Kuvvetler Etkisinde Hareket
 • • Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket
 • • Etki-Tepki Kuvvet Çiftleri
 • • Eylemsizlik

3. Elektrik

 • • Elektrostatik
 • • Elektrik Devreleri

 

4. Modern Fizik

 • • Modern Fiziğe Giriş
 • • Özel Görelilik

5. Dalgalar

 • • Sarmal Yaylar ve Teller Üzerindeki Dalgalar
 • • Su Dalgaları

11. SINIFLARDA;

1. Madde ve Özelikleri

 • • Katılarda Basınç
 • • Durgun Akışkanlarda Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • • Hareketli Akışkanlarda Akışkan Hızı ile Basıncı Arasındaki İlişki
 • • Sıcaklık Artması ile Katılarda, Sıvılarda ve Gazlarda Genleşme ve Büzülme

2. Kuvvet ve Hareket

 • • İş ve Enerji
 • • İtme (İmpuls)-Momentum

2. Kuvvet ve Hareket

 • • Çizgisel sürat
 • • Açısal sürat
 • • Merkezcil ivme
 • • Tork
 • • Açısal Momentum
 • • Denge ve Denge Koşulları

3. Manyetizma

 • • Manyetik Alan
 • • Manyetik Alan Kaynakları
 • • Elektromanyetik İndükleme

4. Modern Fizik

 • • Kara Cisim Işıması
 • • Fotoelektrik Olay
 • • Compton Olayı
 • • Işığın Tanecikli Yapısı
 • • Maddesel Parçacıkların Dalga Özeliği: de Broglie Hipotezi
 • • Atomun Yapısı

5. Dalgalar

 • • Ses Dalgaları
 • • Aydınlanma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • Işıkta girişim

5. Modern Fizik

 • • X-Işınları
 • • Maddenin yapısı
 • • Çekirdeği yapısı
 • • Radyoaktiflik
 • • Nükleer enerji

6. Atomlardan Kuarklara

 • • Parçacık ve karşıtparçacık
 • • Hadronlar
 • • Leptonlar
 • • Baryonlar
 • • Mezonlar

 

 • • Kuark ve karşıtkuarklar

7. Fiziğin Doğası

 • • Hipotez
 • • Yasa
 • • Teori

 

 

 

 

 

12. SINIFLARDA;

 

 

 

 

 1. 2011-2012  öğretim yılında yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar tekrar gözden geçirilip bu yıl alınan kararlarla karşılaştırılması    yapıldı.

 

 

 1. 2013-2014 Öğretim yılının birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi, öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesi, Türk Milli Eğitiminin özel ve genel amaçları doğrultusunda bilgili, becerikli, terbiyeli, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bilinçli bir şekilde bağlı, ülkesini ve ulusunu seven genç nesillerin yetişmeleri umuduyla, tüm dünya ve ülkemiz insanlarının mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesi dilek ve temennileri zümre öğretmenlerinin ortak görüşü olarak benimsendi.

Bu görüş ve düşüncelerle zümre başkanı Ahmet ÖZTÜRK toplantıyı kapattı.